راه‌های ارتباط با هلدینگ آواکتان

آدرس
تهران، بلوار اشرفی اصفهانی،خیابان شهید قموشی،شهرک هما جنوبی-خیابان عربشاهی-کوچه سوده-پلاک8/4
تلفن
۰۲۱-۴۵۱۸۳۴۵۶
۰۲۱-۴۵۱۸۳۰۳۰
۰۲۱-۴۵۱۸۳۰۰۰ - ۲۴۹
۰۲۱-۴۵۱۸۳۰۰۰ - ۲۴۳
۰۲۱-۴۵۱۸۳۰۰۰ - ۲۴۶
۰۲۱-۴۵۱۸۳۰۰۰ - ۲۴۴
تلفن
۰۹۰۴۵۲۷۴۳۸۸
۰۹۰۴۵۲۷۴۴۲۰
۰۹۰۴۵۲۷۴۴۱۰
۰۹۰۴۵۲۷۴۴۴۰
۰۲۱-۴۵۱۸۳۰۴۰
۰۲۱-۴۵۱۸۳۱۸۳
ایمیل
B2B@avakatan.com

فرم تماس با ما